Urządzenia BRD Gdańsk

Urządzenia BRD - elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia BRD stosuje się w celu uczynienia ruchu drogowego bezpieczniejszym i ułatwienia uczestnikom ruchu poruszania się po drodze. Oferujemy pełen asortyment urządzeń BRD. Nasz obszar działania to Gdańsk i województwo pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Urządzenia BRD można podzielić na:

 • urządzenia do optycznego prowadzenia ruchu drogowego, do których należą słupki prowadzące - U1 a- U-1f, słupki krawędziowe - U2, tablice prowadzące - U-3a - U-3e, tablice rozdzielające - U-4a - U-4c, słupki przeszkodowe - U-5a – U-5c, tablice kierujące - U-6a – U-6d;
 • znaki kilometrowe i hektometrowe, do których należą znaki wskazujące pikietaż drogi, służące do oznaczanie pasa drogowego - U-7, U-8;
 • urządzenia i elementy do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, do których należą: tablice do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, oznaczenie obiektów budowlanych itp. oraz tablice oznakowujące obiekty znajdujące się w skrajni poziomej drogi - U-9a i U-9c oraz urządzenie bramowe bez elementów uchylnych – U-10b i urządzenie bramowe z elementami uchylnymi U-10 b;
 • zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów, do których należą: balustrady, poręcze i barieroporęcze – U-11a – U11b oraz ogrodzenia i słupki blokujące U-12a -U12c, stosowane w celu ograniczenia niebezpieczeństw dla pieszych lub rowerzystów korzystający z drogi oraz obiektów położonych przy drodze;
 • urządzenia służące do zamykania dróg dla ruchu, którymi są urządzenia stosowane na przejazdach kolejowych, na przejściach granicznych oraz w punktach poboru opłat i miejscach wjazdów na drogi niepubliczne - U-13a – U13c;
 • aktywne urządzenia BRD, do których należą: drogowe bariery ochronne (metalowe – U-14a, betonowe – U-14b i wykonane z innych materiałów – U-14c) oraz osłony energochłonne i zabezpieczające, których zadaniem jest pochłanianie energii pojzdów przy uderzeniu – U-15a – U15b;
 • urządzenia ograniczające prędkość pojazdów, do których należą: progi zwalniające (liniowy próg zwalniający listwowy - U-16a, liniowy próg zwalniający płytowy - U-16b, liniowy próg zwalniający płytowy - U-16c, liniowy próg zwalniający listwowy – U-16d) oraz progi podrzutowe – U17;
 • lustra drogowe: lustra drogowe okrągłe - U-18a i lustra drogowe prostokątne – U-18b;
 • osłony przeciwolśnieniowe - stosowane aby zapobiec oślepianiu użytkownika drogi przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwka – U-19
 • urządzenia do zabezpieczania robót w pasie drogowym, do których należą: zapory drogowe - U-20a – U-20d, tablice kierujące przy robotach drogowych - U-21a – U-21f, taśmy ostrzegawcze – U-22, pachołki drogowe - U-23a – U-23d, tablice uchylne z elementami odblaskowymi – U-24, separatory ruchu - U-25a – U-25c, tablice ostrzegawcze – U-26, tablice zamykające - U-26a – U-26d, tablice wcześnie ostrzegające – U-27, kładki dla pieszych – U-28;
 • urządzenia do optycznego prowadzenie ruchu - sygnalizacja świetlna, w której skład wchodzą: sygnalizacja przenośną, znaki drogowe o zmiennej treści, które informują o warunkach pogodowych oraz stanie nawierzchni, tablice świetlne wyświetlające komunikaty tekstowe, sygnalizacja ostrzegawcza, aktywne punktowe elementy odblaskowe, urządzenia sygnalizacyjne do ograniczania prędkości.

Urządzenia BRD Gdańsk

Urządzenia BRD Gdańsk

Urządzenia BRD Gdańsk

Ostatnie wpisy

Tagi