Informacje prawne

Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa należy do Felix Infra Sp. z o. o. TRADE Sp. k. 80-544 Gdańsk, ul. Strajku Dokerów 16/12, NIP: 957 10 97 196

Wskazówki dla użytkowników:

Treści zawarte na stronie:

Treści zawarte na stronie www.ifelix.pl zawierają ofertę firmy Felix Infra Sp. z o. o. TRADE Sp. k. 80-544 Gdańsk, ul. Strajku Dokerów 16/12. Autorzy przywiązują szczególną uwagę do poprawności, aktualności, kompletności i jasności publikowanych na stronie treści. Zawarte na stronie informacje są na bieżąco aktualizowane. Obowiązują jednak następujące ograniczenia:

Treści linków zewnętrznych:

Linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich zamieszczono z zachowaniem najwyższej staranności, biorąc jednak pod uwagę, iż treści stron internetowych są dynamiczne, ciągły monitoring ich treści jest niemożliwy, dlatego Felix Infra Sp. z o. o. TRADE Sp. k. nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach osób trzecich.

Treści własne:

Informacje zawarte na stronie umieszczono z zachowaniem staranności, jednak Felix Infra Sp. z o. o. TRADE Sp. k. nie gwarantuje, iż strona nie zawiera błędów i nie bierze odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki wynikające z niepoprawności danych.

Zgłaszanie błędów:

Felix Infra Sp. z o. o. TRADE Sp. k. prosi użytkowników strony o wskazywanie sprzecznych z prawem lub błędnych treści osób trzecich, do których znajduje się odniesienie na naszej stronie www oraz o wszelkie uwagi dotyczące poprawności i aktualności naszego serwisu na adres email: webmaster@ifelix.pl