ulicowskazy

Ulicowskazy, tabliczki do znaków

System Informacji Miejskiej to system jednolitego oznakowania miast i gmin, a w szczególności ulic, budynków, obiektów miejskich, w którego skład wchodzą takie elementy jak: tablice informacyjne, ulicowskazy czyli tabliczki z nazwmi ulicy, tablice z nazwami dzielnic, numerami posesji.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania oferujemy Państwu ulicowskazy, wszelkie projekty tablic informacyjnych, również na indywidualne zamówienie, tablic nietypowych, ozdobnych itd., wykonujemy tablice i tabliczki parkingowe, tabliczki do znaków drogowych, czyli tabliczki umieszczane pod znakami drogowymi stanowiące uzupełnienie lub doprecyzowanie treści znaku.

Montaż systemów informacji miejskiej wykonujemy na terenie woj. pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska i okolic.

Ulicowskazy - projekty tablic informacyjnych Ulicowskazy - projekty tablic informacyjnych

System Informacji Miejskiej - tabliczki parkingowe

System Informacji Miejskiej - tabliczki parkingowe System Informacji Miejskiej - tabliczki parkingowe System Informacji Miejskiej - tabliczki parkingowe

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych Tabliczki do znaków drogowych

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne

Ostatnie wpisy

Tagi