Projekty organizacji ruchu oraz zarządzanie ruchem drogowym i roboty drogowe

Zarządzanie ruchem drogowym

Warunki określające zarządzanie ruchem drogowym sprecyzowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. znowelizowanego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 18.02.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania oraz wykonywania nadzoru nad owym zarządzaniem ruchem. Przepisy te określają zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego i poziomego, a także sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i wykonywania nadzoru nad owym zarządzaniem.

Przepisy precyzujące zarządzanie ruchem drogowym oraz nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym weszły w życie z dniem 01.07.2016 r.

Zarządzanie ruchem drogowym realizowane jest przez:

 • podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności m.in.:
  • sporządzanie projektów organizacji ruchu,
  • przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
  • zatwierdzanie organizacji ruchu,
  • przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
  • nadzór nad zarządzaniem ruchem,
 • obsługę systemów sterowania ruchem,
 • sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów, wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekty organizacji ruchu


Nasza firma proponuje Państwu projekty organizacji ruchu oraz zarządzanie ruchem drogowym, roboty drogowe związane z montażem oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, a także urządzeń BRD, wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu i kierowanie ruchem.

Projekty organizacji ruchu – co zawierają?

Projekty organizacji ruchu wykonywane przez naszą firmę zawierają kilka niezbędnych elementów:

 • Określenie przedmiotu opracowania wskazujące, czy obejmuje stałą czy tymczasową organizację ruchu.
 • Określenie inwestycji, której dotyczy projekt wraz z lokalizacją.
 • Określenie zakresu opracowania.
 • Wskazaei inwestora.
 • Wskazanie wykonawcy organizacji ruchu drogowego.
 • Wskazanie podstawy opracowania wraz z podstawami prawnymi.
 • Opis techniczny zawierający: charakterystykę drogi i charakterystykę ruchu na drodze objętej organizacją ruchu, opis stanu istniejącego wraz ograniczeniami prędkości, zjazdami, przejściami dla pieszych, szczegółowe parametry techniczne, takie jak: ograniczenia prędkości, szerokość pasa ruchu, szerokość opaski, szerokość chodnika, szczegółowy opis zabezpieczenia i oznakowania obszaru robót drogowych.
 • Termin wprowadzenia organizacji ruchu objętej projektem.
 • Szczegółowe wytyczne i uwagi dotyczące wdrożenia projektu organizacji ruchu.
 • Część rysunkową zawierającą plan orientacyjny oraz szczegółowy projekt organizacji ruchu wydrukowany w skali 1:500.

Projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu, z racji lokalizacji naszych oddziałów na terenie Gdańska, Nowego Dworu Gdańskiego i Olsztyna, wykonujemy głównie dla obszaru województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Kierowanie ruchem drogowym


Usługa kierowania ruchem obejmuje wszelkie aspekty związane z zabezpieczeniem organizacji ruchu drogowego podczas remontów dróg czy inwestycji budowlanych. Kierowanie ruchem drogowym prowadzone jest przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i posiadających potwierdzone uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143).

Wykonujemy roboty drogowe zapewniając najwyższą jakość usług zgodnie ze sporządzonym projektem organizacji ruchu. Oznakowanie realizujemy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom ruchu, jak również osobom wykonującym prace drogowe. Dokładamy wszelkich starań, aby urządzenia do oznakowania miejsca, gdzie prowadzone są roboty widoczne były zarówno w dzień, jak i w nocy. Nasz obszar działania to głównie Gdańsk, Trójmiasto i całe województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Projekty organizacji ruchu oraz zarządzanie ruchem drogowym i roboty drogowe

Ostatnie wpisy

Tagi