Wzmocnienia gruntu geosyntetyki

Wzmocnienia gruntu geosyntetyki

Nazwą geosyntetyki określa się dużą liczbę produktów, które stosuje się w podłożu gruntowym jako element umożliwiający prawidłowe regulowanie stosunków wodnych w gruncie, co w zależności od zastosowanego rodzaju geosyntetyku, spełnia spełnia różnorakie funkcje:

 • wzmocnienia gruntu - zwiększa właściwości mechaniczne gruntu, podnosi wytrzymałość warstw konstrukcyjnych,
 • spowolnienie procesu erozji,
 • separacji grunt od warstwy konstrukcyjnej i oddzielenie od siebie poszczególnych warstw konstrukcyjnych,
 • wzmocnienia gruntu oraz wzmocnienia nawierzchni drogowych
 • uszczelnienie przed dostępem wody i ochrona przed uszkodzeniami mechanicznym,
 • filtracji umożliwiającej przepływ wody bez naruszania struktury gruntu,
 • drenażu - umożliwienie odprowadzenia wody.

Rodzaje i zastosowanie geosyntetyków

Geosyntetyki dzielimy na kilka rodzajów, każdy rodzaj ma inne zastosowanie:

 • Geosiatki – siatki te wytwarza się z włókien szklanych bądź włókien poliestrowych, polipropylenowych lub polietylenowych. Bardzo popularnym zastosowaniem jest umocnienie wysokich skarp geosiatkami oraz rekonstrukcja skarp i nasypów. Kruszywa, z których zbudowane są skarpy, zazębiają się z siatkami i cała konstrukcja jest wzmocniona przed degradacją pokrywającej je konstrukcji ziemnej.
 • Geowłókniny – włókniny wytwarzane są z włókien poliestrowych i polipropylenowych. Z geowłóknin tworzy się różnego rodzaju warstwy filtracyjne, separacyjne oraz ochronne.
 • Geotkaniny – jak sama nazwa wskazuje, są to materiały utkane ze specjalnych włókien. Do tkania wykorzystuje się włókna poliestrowe, polipropylenowe i polietylenowe. Tkaniny takie wykorzystywane są do tworzenia warstw separacyjnych oraz wzmacniających.
 • Geomembrany – materiały te stosuje się w celu zatrzymania cieczy oraz izolacji podłoża. Z zastosowaniem geomembran mamy do czynienia przede wszystkim przy zabezpieczaniu składowisk odpadów oraz przy budowie oczyszczalni ścieków i różnego rodzaju zbiorników wodnych – począwszy od małych oczek, po ogromne stawy hodowlane.
 • Geokompozyty – to połączenie wszystkich wymienionych wyżej geosyntetyków. Wymienić można tutaj przede wszystkim zabezpieczenie skarp matą przeciwerozyjną, wzmacnianie gruntów włókniną połączoną z siatką czy uszczelnianie za pomocą geomembrany połączonej z geowłókniną.

Oferujemy różne techniki wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie takie jak skarpy i nasypy drogowe i kolejowe, nawierzchnie drogowe, parkingi itd. Geosyntetyki charakteryzują się dużą trwałością co jest jedną z ważniejszych przyczyn ich stosowania.

Wśród naszych realizacji wykonywanych w Gdańsku, na obszarze Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, a obejmujących zastosowanie geosyntetyków wymienić można:

 • układanie geosyntetyków separacyjnych pod nasypy dla platform roboczych,
 • układanie geokraty komórkowej na strefach przejściowych pomiędzy technologiami wzmocnień gruntu,
 • układanie geosiatki jako wzmocnienie nasypów komunikacyjnych,
 • zbrojenie skarp nasypów geosyntetykami,
 • układanie geosyntetyków w materacach.

Ostatnie wpisy

Tagi