Malowanie oznakowania poziomego w Gdyni

Malowanie oznakowania poziomego w Gdyni

Przedmiotem realizacja było oznakowanie poziome miejsc parkingowych: standardowych oraz specjalnych, tj. miejsc inwalidzkich, w Gdyni przy ul. Polskiej.

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz unormowania zasad parkowania i poruszania się w obrębie parkingu wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe akrylowymi farbami drogowymi, które charakteryzują się dużą trwałością. Prawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania terenu wyznaczonego do parkowania pojazdów mechanicznych.

Ostatnie wpisy

Tagi